Ετοιμόχρηστο τρωκτικοκτόνο δόλωμα σε μορφή πάστας (RB) με εντυπωσιακό κόκκινο χρώμα

Εγγυημένη σύνθεση

Difenacoum 0,0029 % β/β, Βοηθητικές ουσίες: 99.9971% β/β, Περιέχει τον πικραντικό – αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate, Χρώμα: ανοιχτό κόκκινο. Καθαρό Βάρος (Net weight): 150 γρ. (g) (περιέχει δολώματα/ φακελάκια των 15 γραμμαρίων)

Το RATIDIF Next Pasta Fluo 150gr είναι ένα αντιπηκτικό ετοιμόχρηστο τρωκτικοκτόνο δόλωμα σε μορφή πάστας που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση όλων των σταδίων ανάπτυξης των οικιακών ποντικών ( Mus musculus) και των καφέ αρουραίων ( Ratttus musculus) σε εσωτερικούς χώρους και των καφέ αρουραίων (Rattus norvegicus) σε εξωτερικούς χώρους (γύρω από κτίρια).

Εγκεκριμένες χρήσεις:  

Κατηγορία χρηστών: Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες). Μέθοδος εφαρμογής: Δολωματική εφαρμογή. Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής:

Ποντικοί (Mus musculus) – όλα τα στάδια, σε εσωτερικούς χώρους: - Υψηλή προσβολή: μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 2 μέτρα. - Χαμηλή προσβολή: μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα. Αρουραίοι (Rattus norvegicus) – όλα τα στάδια, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους: - Υψηλή προσβολή: μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα. - Χαμηλή προσβολή: μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 10 μέτρα.

 Άλλες πληροφορίες:

Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα μπορεί να χρειαστούν από 4 έως 10 μέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την κατανάλωση του δολώματος. Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες όταν τα απορρίπτετε. Αυτό το προϊόν περιέχει μια πικραντική ουσία και μια χρωστική.

  

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.  Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένους τόπους απομάκρυνσης.

   ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:  

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΖΑΒΕΛΛΑ 6, ΚΟΡΔΕΛΙΟ 563 34 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛ: 2310 708132 / 2310 707271

FAX:2310 763649 email: info@oflidis.gr - www.oflidis.gr

Που θα μας βρείτε

Εγγραφή στο Newsletter