Ο Ζεόλιθος είναι ένα φυσικό μικρο-πορώδες άργιλο-πυριτικό ορυκτό. Οι σημαντικές ιδιότητες του ζεόλιθου οφείλονται στην κρυσταλλικότητά του, που σε τρισδιάστατη απεικόνιση έχει κυψελοειδή μορφή με εσωτερική δομή μεγάλων κοιλοτήτων. Οι κοιλότητες αυτές πληρώνονται με μόρια νερού και ιόντα. Αυτά έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται εντός αυτών των κοιλοτήτων αλλά και να ανταλλάσσονται με άλλα ιόντα, χωρίς όμως να επηρεάζεται η δομή του κρυσταλλικού πλέγματος. Η ιδιότητα αυτή χαρακτηρίζεται ως ιοντο-ανταλλακτική ικανότητα και είναι αυτή που παίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του ζεόλιθου. Επίσης, η ποσότητα του νερού που μπορεί να απορροφήσει ένας ζεόλιθος μπορεί να φτάσει έως και 60% του βάρους του. 

Η μεγάλη ικανότητα ανταλλαγής ιόντων (CEC) προσδίδει στον ζεόλιθο τη μοναδική ιδιότητα να αποδίδει στην επιφάνεια του στοιχεία τα οποία έχει προσροφήσει, όταν ζητηθεί από το περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, διοχετεύει στις καλλιέργειες θρεπτικά συστατικά και ιχνοστοιχεία, όταν αυτά ζητηθούν από το ριζικό σύστημα. Ο ρυθμός απόδοσης των θρεπτικών συστατικών είναι επίσης πολύ σημαντικός, διότι πετυχαίνει τη μέγιστη διαχείριση, η οποία είναι απαραίτητη στην καλλιέργεια για να αναπτυχθεί σωστά.
Επίσης, ο ζεόλιθος μόλις ενσωματωθεί στο έδαφος ξεκινά να το καθαρίζει από βαρέα μέταλλα, τοξίνες, και ελεύθερες ρίζες. Επιπρόσθετα, απορροφάει και κρατάει για πάντα μέσα του ενώσεις μεγάλης μοριακής δομής, που προέρχονται συνήθως από φυτοφάρμακα και χημικά λιπάσματα, οι οποίες μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας.
Με λίγα λόγια, από τη μια πλευρά, ο ζεόλιθος, βοηθάει στον καθαρισμό του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα του εδάφους και από την άλλη, διαχειρίζεται τα θρεπτικά συστατικά. Με αυτό τον τρόπο διατηρεί το συγκεκριμένο περιβάλλον καθαρό και έτσι προάγει την καλή υγεία της καλλιέργειας.
Ο ζεόλιθος χρησιμοποιείται στη γεωργία ως βελτιωτικό εδαφών.
Η χρήση ξεκινάει από το 1960 και είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη σε πολλές χώρες. Τα οφέλη του είναι:
• Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης των θρεπτικών στοιχείων και μειώνει τις απώλειες αυτών, λόγω αεριοποίησης (απώλειες αζώτου με τη μορφή αμμωνίας) ή υδατο-μεταφοράς (νιτρώδη και νιτρικά), με αποτέλεσμα να συμβάλλει στη μείωση της ποσότητας των χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων κατά τουλάχιστον 20%.
• Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης νερού και την ομοιόμορφη διανομή του στο έδαφος, ιδιαίτερα στα αμμώδη εδάφη (ο ζεόλιθος συγκρατεί νερό σε ποσότητα ίση με το 60% του βάρους του, το οποίο αποδίδει στα φυτά σταδιακά)
• Εξουδετερώνει τα όξινα συστατικά του εδάφους (ισορροπεί το pH στο ουδέτερο) και συνεπώς δε χρειάζεται η προσθήκη άλλων χημικών βελτιωτικών
• Βελτιώνει τη δομή του εδάφους μειώνοντας τη συμπίεση και αυξάνοντας τον αερισμό
• Είναι 100% φυσικό προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική γεωργία
• Συνδυάζεται άριστα με τους ενεργούς μικροοργανισμούς σε πολλές εφαρμογές, ενδυναμώνοντας τη δράση τους.
Ένα από τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να κατανοηθούν σε σχέση με τη χρήση του στη γεωργία, είναι ότι ο ζεόλιθος ασχολείται πρωταρχικά με τη γη μας και ως επίπτωση αυτής της δράσης βελτιώνει την παραγωγή.
Η σημασία αυτής της παρατήρησης φαίνεται ξεκάθαρα όταν η γη είναι όξινη, αφού σε αυτήν την περίπτωση το 70% του λιπάσματος που προσθέτουμε είναι άχρηστο.
Ο ζεόλιθος λειτουργεί ως εξισορροπητής και επιτρέπει τη μετατροπή του pH της γης σε ένα ουδέτερο. Έτσι στη συνέχεια όταν προσθέτουμε το λίπασμα σε αυτή τη νέα γη, το λίπασμα λειτουργεί 100% και έχουμε μεγαλύτερη απόδοση, κάτι το οποίο δίνει τη δυνατότητα να εξοικονομήσουμε λίπασμα.
Επίσης, σε αυτή τη διαδικασία έχουμε και εξοικονόμηση νερού. Ακόμη, όταν έχουμε πολλές ή ισχυρές βροχές, ο ζεόλιθος κρατά το λίπασμα στο επίπεδο του ριζικού συστήματος, πράγμα που βοηθά στην ανάπτυξη του φυτού. Και αυτό γίνεται για τον ίδιο λόγο με το οποίο λειτουργούν τα λιπάσματα επιβράδυνσης που εμπεριέχουν ζεόλιθο στην εξωτερική τους δομή.
Η κολλοειδής σκόνη του ζεόλιθου όταν ψεκαστεί πάνω στη φυλλική επιφάνεια των φυτών, δημιουργεί μία λεπτή άσπρη μεμβράνη που λειτουργεί απωθητικά στους εντομολογικούς εχθρούς. Επίσης, ο ψεκασμός με ζεόλιθο μπορεί να προστατεύσει τη φυλλική επιφάνεια των φυτών από το θερμικό στρες των ζεστών καλοκαιρινών μηνών και τους καρπούς από ηλιεγκαύματα.
Η ωφέλιμη δράση του ζεόλιθου είναι μακροχρόνια καθώς δεν αποσαθρώνεται όπως άλλα υλικά. Αφού ολοκληρωθεί η πλήρης ενσωμάτωσή του, ο ζεόλιθος δε χάνει ποτέ την ιδιότητα ανταλλαγής ιόντων και έτσι συνεχίζει τα δράση του για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Έχει χαμηλό κόστος εφαρμογής όταν αναχθεί σε ετήσια βάση για όλη την περίοδο της ωφέλειας που προσφέρει. Αυξάνει τον όγκο των καρπών με παραγωγική ομοιομορφία και συνδυάζεται άριστα με τους ενεργούς μικροοργανισμούς, ενδυναμώνοντας τη δράση τους.
Επίσης, ο ζεόλιθος:
- Αυξάνει την παραγωγή και βελτιώνει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Έτσι έχουν και μεγαλύτερο χρόνο παραμονής στο ράφι στα σημεία πώλησης
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα που βοηθάει στην ανάπτυξη υδροπονικών καλλιεργειών σε μεσογειακές συνθήκες.
- Χρησιμοποιείται στα λαχανοκομικά, ανθοκομικά, αρωματικά είδη και δίνει προϊόντα υψηλής παραγωγής και ποιότητας
- Συνδυάζεται άριστα με τους ενεργούς μικροοργανισμούς ενδυναμώνοντας τη δράση τους
- Αυξάνει τη φωτοσυνθετική απόδοση – ξηρά ουσία
- Μειώνει την πρόσληψη νατρίου
- Συμβάλλει στην αντοχή των φυτών στην αλατότητα και στα τοξικά επίπεδα μαγγανίου, σιδήρου και φωσφόρου
- Σε υδροπονική καλλιέργεια αυξάνει τις αποδόσεις δημιουργώντας παχύτερο, λευκότερο και υγιέστερο ριζικό σύστημα
- Έχει την ικανότητα του να αποδεσμεύει αργά και με φυσικό τρόπο τις θρεπτικές ουσίες στο ριζικό σύστημα των νέων φυτών. Με αυτό τον τρόπο αυξάνει τη δύναμη και την απόδοση τους
- Σε καλλιέργεια σκόρδων επιφέρει καταπληκτικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη τους
-Η χρήση του στις καλλιέργειες, εκτός της ποιοτικής βελτίωσης των καρπών, προσφέρει αύξηση παραγωγής κατά 50% στο σιτάρι, 30% στο ρύζι, 50% στο καλαμπόκι, 20% στο βαμβάκι, 70% στο σταφύλι, 50% στην τομάτα, 50% στο ακτινίδιο, καθώς και 25% αύξηση ανθοφορίας στα γαρύφαλλα
- Με τη χρήση λιγότερων λιπασμάτων και νερού προάγεται η καλή διαχείριση του εδάφους και η μείωση της ρύπανσης που προέρχεται από την έκπλυση των λιπασμάτων στον υδροφόρο ορίζοντα
- Στα θερμοκήπια έχει θεαματικά αποτελέσματα
- Προστατεύει την ελιά από το κυκλοκόνιο και την ντομάτα, πατάτα και αγγούρι από το πρόβλημα των νηματωδών του εδάφους


Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΖΑΒΕΛΛΑ 6, ΚΟΡΔΕΛΙΟ 563 34 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛ: 2310 708132 / 2310 707271

FAX:2310 763649 email: info@oflidis.gr - www.oflidis.gr

Που θα μας βρείτε

Εγγραφή στο Newsletter