Εγγραφή  |  Σύνδεση

OCEAN (SEASIDE) MIX

OCEAN (SEASIDE) MIX
OCEAN (SEASIDE) MIX Main
Περιγραφή :

Ειδικό μίγμα για παραθαλάσσιες  περιοχές. Αποτελείται από 3 λεπτόφυλλες ερυθρές φεστούκες και μία καλαμοειδή. Χαρακτηριστικά του είναι η υψηλή αντοχή στα άλατα, την ξηρασία, τη σκιά και τον υψηλής ποιότητας τάπητα που παράγει. Τα είδη έχουν πλούσιο θυσσανωτό ριζικό σύστημα και δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικά σε λιπάνσεις. Κατάλληλο για αλατώδη εδάφη, παραθαλάσσιες περιοχές, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, κάμπινγκ, κ.α..

Σύνθεση: 20% F.r.trichophylla Samanta, 10% F.r.c. Casanova, 10% F.o. Ridu/Triana, 60% F.a. Eyecandy

Ποσότητα / συσκευασία :

Σάκοι 20kg