| 

Μαρολι σιο, μαρολι σγουρ, λχανο, μπρκολο, κουνουπδι, πρσο, lollo rossa, butterhead, iceberg κ.α.

Μαρολι σιο, μαρολι σγουρ, λχανο, μπρκολο, κουνουπδι, πρσο, lollo rossa, butterhead, iceberg κ.α.
Μαρολι σιο, μαρολι σγουρ, λχανο, μπρκολο, κουνουπδι, πρσο, lollo rossa, butterhead, iceberg κ.α. Main
/ :

αν 250

αν 200